Баумит България ЕООД

Баумит България ЕООД преценява, че фирма „Компас – преводачески услуги“ разполага с добър потенциал и предлага качествено извършване на преводачески услуги, затова я препоръчва на фирми и институции, нуждаещи се от такива услуги.

Файлът с документа свалете тук.