ГлаксоСмитКлайн

Възложихме им писмен превод на продуктови описание със специфична терминология, който в последствие използвахме в нашият уебсайт, като изпълнението на поставената задача беше в рамките на уговорения срок и с качество, удовлетворяващо нашите изисквания.

Файлът с документа свалете тук