Гърция и България вече имат сключен договор за правна помощ

Flag-Pins-Bulgaria-Greece-150x150Гърция и България вече имат сключен двустранен договор за правна помощ, което означава, че двете страни признават взаимно издадените от държавни институции документи, без да е необходимо те да бъдат заверени с АПОСТИЛ. Вижте Списъка на държавите, с които България има подписани двустранни договори за правна помощ.

Посетете нашия сайт за повече информация.