Енергетика-ЛД ООД

Фирмата ни работи с „Компас – преводачески услуги“ вече повече от шест години. Нещата които търсим в работата си – разумни търговски условия, отзивчивост и коректност от страна на поддоставчиците си ангажираност с нашите проекти, добра организация, конфиденциалност, бързина и високо качество на услугата, това намерихме в лицето на Компас.

Файлът с документа свалете тук