ЕР Ликид България

Във взаимоотношенията ни, ние високо ценим качеството на предоставяните услуги, имайки предвид терминологията, която преобладава в документите, подавани за превод, както и кратките срокове за изпълнението им. Бяха подбрани точните специалисти за конкретните ни нужди и беше открито правилното решение за нас. Екипът е компетентен, отзивчив и винаги навреме предоставя нужната информация, обслужвайки ни любезно, професионално и коректно.

Препоръчваме Компас като незаменим и надежден партньор в сферата на преводаческите услуги.

Файлът с документа свалете тук