За легализация на дипломи

diplomi_3

  1. За легализация на дипломи, издадени след 2012 г. вече не е необходимо предоставянето на оригинал

От Министерството на образованието ни уведомиха, че поради създаването на електронен регистър, при поставянето на заверка Апостил на дипломи за средно и висше образование, издадени след 2012 г. (включително), вече не е необходимо представянето на оригинала на дипломата, а само нейно нотариално заверено копие.

Повече за легализацията на дипломи:

Превод и легализация на диплома – какво е нужно да знаем