Интересно за английския език

the-union-jack-flag-and-big-ben-london-englandПрез 1362 г. в Англия е приет Закон за задължително използване на английския език във всички държавни съдилища. Интересното е, че той е написан на… френски език (именно на него са говорили образованите англичани тогава).

Думата Goddessship (божественост) е единствената в английския език, в която има четири съгласни, като три са еднакви (това да не е немски?).

Думите ябълка (apple), злато (gold), лош (bad) се считат за най-древните английски думи.

Думата set има рекордно количество от значения, като в 44 от случаите това е глагол, в 17 е съществително и в 7 – прилагателно.

В изречението „The quick brown fox jumps over the lazy dog“ („Бързата кафява лисица прескача през мързеливото куче“) се съдържат всички букви от английската азбука.