Интересно за езиковия състав на Хелзинки

Продължително време Хелзинки (на шведски: Helsingfors) се развива като шведскоезичен град. През 1870 г., когато Финландия е част от Руската империя, преобладаващите езици в града са: шведски — 57 %, фински — 25,9 %, руски — 12,1 %; също така се използват немски (1,8 %) и други (3,2 %) езици. Към 1890 г. поради масовата миграция на финландски селски жители към градовете, също така и поради политиката на руските власти да подкрепа и развитие на финския език, а и частичната асимилация на шведите, съотношението на езиците е следното: 45,6 % шведски, 45,5 % фински, 6 % руски и 2,9 % други.

Helsingfors_Helsinki_Le_Quai_1890-1900

В днешно време за официални езици в града се признават финският и шведският, като 86 % населението говори фински език, 6 % са шведоезични, около 4 % смятат за свой роден руския и още 4 % — други езици