Легализация на документ

Легализация на документ се прави, за да се удостовери верността на даден превод на официален документ или да се признае документ, издаден от българска страна в чужбина и обратно.

Легализация на документ се извършва на база сключен с Министерство на външните работи договор. Компас – преводачески услуги има сключен такъв договор от 1998 г., с който агебциата е оторизирана да извършва заверени преводи (на бланка на Компас и подпис на заклет преводач) и легализация (на бланка на Компас, подпис на заклет преводач и печати от Консулския отдел на Министерството на външните работи на Република България и съответните учреждения) на документи във всички ведомства.

Легализация на документ се прави, за да се удостовери верността на даден превод на официален документ или да се признае документ, издаден от българска страна в чужбина и обратно.

Докато за Вас тази процедура за легализация може да се окаже изключително времеемка и ангажираща, ние имаме многогодишен успешен опит при превод и легализация на документи.

Повече за легализация.

Легализация на документи
Легализация на документи