Преводаческа агенция – как да избера?

преводаческа агенция

В тази публикация ще дадем няколко ценни съвета как да изберете своята преводаческа агенция. 

Имате нужда от превод? На някой от често използваните или не дотам често използваните езици? Доста удобен и достъпен начин е да свържете с фирма за преводи, или както често се наричат – преводаческа агенция. Хубавото на преводаческата агенция е, че на едно място намирате различен набор на важни за Вас услуги – писмен и устен превод, локализация на софтуер, глобализация, легализация на документи, езикова консултация, техническо подсигуряване на събитие (конференция, конгрес, семинар, обучение, работна група), форматиране.

Добрата работа между Вас и преводаческата фирма често е изградена на основите на доверие, сигурност и уважение. Те са възможни при създаването на персонален контакт многогодишният ни опит сочи, че продължителната съвместна работа носи голям брой предимства като по-високо качество, по-ниски разходи, ефективност и гъвкавост в работните процеси.

При започването си на работа с нов клиент, преводаческата агенция обикновено се запознава с индивидуалните, специфични изисквания на клиента и е добре Вие да предоставите възможно повече информация за същността на работата, от която имате нужда. Обратната връзка при изпълнението на проекта е също важна, за да може преводаческата агенция да „калибрира” изпълнението си и да се направят фини настройки, съгласно Вашите изисквания и нагласи. Този модел на работа не само помага за предоставянето на качествен превод при първа поръчка, а поставя основите за едно леко и ефективно сътрудничество по-нататък, когато отново бихте имали нужда от преводи.

Поискайте оферта от преводаческата фирма

За да получите най-добрата преводаческа услуга, изложете в запитването си Вашите конкретни изисквания и нужди. Моля, обърнете внимание конкретно на следните неща:

• Отговаря ли преводаческата агенция бързо на запитването Ви
• Предоставят ли Ви конкретен човек/екип, които да работят с Вас като клиент, да знаят Вашите изисквания, да следят сроковете, качеството и др. детайли, които сте уговорили предварително
• Има ли дадената преводаческа агенция система за управление на проектите
• Имат ли въведена система за управление на качеството
• Предоставят ли Ви качествени и навременни преводи в подходящия за ползване от Вас формат
• Има ли тази преводаческа агенция специализирани компютърни програми, които им помагат да изпълняват отлично работата си, както и да осигуряват по-кратки срокове за изпълнение с течение на времето
• Могат ли да Ви предоставят препоръки от свои клиенти за добре свършена работа
• Доказала ли е в годините преводаческата фирма своята пригодност да прави бизнес
• Това ли е партньорът, най-подходящият за Вас партньор, който заслужавате
• Дайте им възможност да положат името си под превода и, ако го направят, това би Ви дало знак, че са горди от работата си и носят отговорност за преводите си

Ако имате други интересни и/или важни коментари за намиране на качествен доставчик на преводи, заповядайте и дайте своето мнение!