Писмен превод

Писмен превод 7

Един точен и ясен писмен превод е от изключително голямо значение за ефективна комуникация и последващ успех на всяка организация.

Писмен превод, извършен с нужното качество, е не просто буквално заменяне на дума с дума на чужд език. Това е процес, който представлява вярно предаване от преводача на оригиналното значение на писмения превод в подходящ за аудиторията стил. Много хора знаят езици и малко от тях са истински професионалисти, обучавани и придобили опит в областта на писмен превод в различни области – право, икономика, технологии, маркетинг, реклама, медицина.

При нас можете да оставите документите си и да сте спокойни и сигурни, че преводачите и административния екип ще се погрижат да получите писмен превод, с който да сте сигурни, че комуникацията с другата страна или страни ще е точна и вярна. Поне доколкото зависи от нас.

Клиентите ни имат най-разнообразни нужди, както от качество на писмения превод:

 • за представителни цели – договори, рекламни материали, брошури, ръководства за ползване
 • за съдебни цели
 • за отчети и справки
 • за ежедневно ползване

така и от обема на писмения превод:

 • от 1-2 страници експресен превод за 1 час
 • до 800 – 1000 страници превод на специфичен текст за една седмица

Конфиденциалността на информацията ви е напълно съхранена чрез различните нива на достъп до документите, която имаме в Компас.

Когато изпратите в Компас вашия писмен превод, може да сте абсолютно спокойни, че екипът ще даде най-доброто от себе си, за да посрещне очакванията Ви.

Нашите клиенти са постоянно изправени пред кратки срокове за изпълнение на техните писмени преводи. Ние разбираме това и сме фокусирани изцяло върху удовлетворяването на техните конкретни изисквания и нужди:

 • експресен превод в рамките на няколко часа
 • специализиран превод в конкретна тясна сфера на икономиката, технологиите, маркетинга, правото или медицината
 • изключително голям обем, който междувременно да може да се преглежда от клиента ни и да се синхронизира с други негови документи

Голямата ни опитност през годините ни позволява изключителна гъвкавост и творчество при решаване на конкретни казуси и идеи за повишаване на вашата ефективност и удовлетворение.

писмен-превод

За бързо и качествено извършване на писмен превод използваме специализиран преводачески софтуер Trados 2011, който гарантира, както качеството на писмения превод, така и последователността на терминологията на преведения текст, при точно запазване на оформлението на документа.

Правим така, че да ви е удобно и спокойно при работата с нас.

Писмен превод – значение 

Писменият превод е от съществено значение за ефективната комуникация. Присменият превод се изразява в ясното предаване на оригиналното значение в подходящ за аудиторията стил. За извършването на професионален писмен превод е нужно обучение и натрупан опит. 

Нужди от писмен превод 

Писменият превод се използва за задоволяване на разнообразни нужди на различните организации. Той може да бъде използван за представителни цели, съдебни цели и ежедневно ползване. Много често писмения превод се извършва за конкретна тясно специализирана сфера. 

Обем на писмения превод 

Извършване на експресен превод за документи с обем от 1-2 страници в рамките на 1 час. Писмен превод на специализиран текст с обем 800-1000 страници в рамките на една седмица. Извършване на писмен превод с помощта на специализиран преводачески софтуер. 

Контакти 

Може да се свържете с нас на телефон: 02  953 10 49; 0878 271 900. Пишете ни и на email: office@compass98.com. Експресен писмен превод в рамките на няколко часа. 

Още за писмен превод:

Любопитно за стандартната преводаческа страница

Често задавани въпроси

За какви цели може да бъде използван писменият превод?

Има много приложения за писменият превод. Някои от тях са:

 • Бизнес цели: Превод на договори, предложения, отчети, финансови отчети и други бизнес документи за улесняване на фирмените дейности.
 • Правни цели: Превод на правни документи, като договори, сделки, авторски права и съдебни доклади, в подкрепа на правни действия в други страни.
 • Медицински цели : Превод на медицински документи като данни за пациенти, доклади от клинични изпитвания и научни статии.
 • Академични цели: Превод на академични статии, дисертации.

Какво представлява писменият превод?

Процесът на преобразуване на писмен текст от един език на друг при запазване на смисъла и целта на оригиналния текст е известен като писмен превод. Това включва превод на смисъла и тона на оригиналния текст на целевия език, като същевременно се отчитат всякакви езикови или културни странности. Писменият превод може да се приложи към широка гама документи, включително такива за бизнес, право, медицина, образование, литература и лична употреба. Писменият превод обикновено се извършва от квалифицирани преводачи, които владеят както изходния, така и целевия език и са експерти по предмета.

Кой може да извършва писмен превод?

Писменият превод може да бъде извършен от квалифицирани устни преводачи, които владеят както изходния, така и целевия език и имат познания по темата. Преводачът може да бъде сертифициран от професионална преводаческа организация, да има диплома по превод или да има дългогодишен опит в определена индустрия. Някои лингвисти се концентрират в определени области, като литературен, научен, съдебен или медицински превод.