Устен превод

Устни преводи 7

Устни преводи

Един устен превод прави възможна връзката между страните, които общуват на различни езици.

Видове устни преводи: консекутивен превод (последователен) и симултанен превод (синхронен).

Консекутивните устни преводи

Известен като превод с изчакване или последователен превод, при който говорещият и превеждащият се редуват. Консекутивният превод не изисква специална техника. Преводачите могат да бъдат един или повече в зависимост от естеството на работа.

Консекутивните устни преводи са подходящ при провеждане на семинари, бизнес срещи и бизнес пътувания, търговски преговори, сключване на нотариални сделки, PR мероприятия, разговори по Skype, уебинари, превод за малки групи от аудиторията и други.

Консекутивен превод
Консекутивен превод

Той е по-евтин от симултанния превод, защото може да работи един преводач или двама преводачи да се сменят през определен период от време. Не е толкова изморителен и сравнително повече преводачи могат да го изпълнят качествено. Друго предимство е, че не е свързан с техническо осигуряване и, съответно, сте много по-мобилни и гъвкави.

Симултанен устен превод

Превод, който тече, докато ораторът се изказва, т.е. едновременно с неговото говорене. Устният преводач работи в звукоизолирана кабина с поне още един колега. В залата ораторът се изказва пред микрофон; устният преводач чува думите му в слушалките си и пресъздава посланието почти на мига чрез своя микрофон. Всеки участник избира канал, който отговаря на езика, на който иска да слуша превода.

Симултанен устен превод
Симултанен устен превод (Comapss98)

Симултанният устен превод е много специфичен и малък брой преводачи дръзват да го извършват. Обикновено се работи в екипи от двама и това е още едно допълнително предизвикателство пред фирмата, която предоставя този вид устен превод – сработването на двама дори отлични преводачи може да се окаже нелека работа. Необходимо е и специално оборудване, за което говорихме. Голямото предимство е, че се използва ефективно времето по време на мероприятието, както и че могат едновременно да работят преводачи от десетки езици, което е единственото решение при големи международни форуми.

Професионални устни преводи

В Компас – преводачески услуги предлагаме техническо оборудване за устен превод, както и презентационна техника. А именно оборудване за симултанен превод – кабини, микрофони, озвучаване, слушалки-приемници, мултимедийни проектори, големи екрани, видео камери, плазмени монитори и др.

профисионални устни преводи от compass98

Как общувате на чужди езици?

Може би като нашите клиенти, и Вие превeждате материалите си на всички езици на вашата целева аудитория. Научавате езика или вземете устни преводачи с Вас на бизнес срещи, на които се говорят чужди езици? Нашите клиенти знаят, че преводът на езика, който се говори в целевия Ви пазар, увеличава продажбите Ви с 25%. И ако искате да общувате и да се свържете с хората, а не просто да продавате неща на хората, имате нужда от устни преводи.

В Компас предлагаме устен превод на повече от 50 езика!

Нашите устни преводачи могат да Ви придружат на срещи, в различни градове в България и чужбина, да бъдат Вашия глас по телефон, скайп и всякакъв друг начин. Заповядайте!

Към Facebook страницата на фирмата.

Устен превод – значение 

Устният превод е от важно значение за осъществяване на комуникацията между страни, които говорят на различни езици. Устният превод има различни фирми – консекутивен превод и симултанен превод. В Компас предлагаме устен превод на повече от 50 езика!

Консекутивните устни преводи

Този подход често се използва в ситуации на малки групи. Това могат да бъдат бизнес срещи, преговори и съдебни процедури. Последователното обяснение често се предпочита, когато говорещият и публиката говорят само на един език, защото позволява по-интимно и пряко взаимодействие между страните.

Симултанен устен превод

Това е превод, който тече докато ораторът се говори. Това е специфичен тип превод, който малко преводачи владеят. Най-често се изпълнява в екипи по двама. 

Контакти 

За да се възползвате от нашите услуги за устен превод, може да се свържете с нас на някои от посочените телефонни номера: 02  953 10 49; 0878 271 900. Може да ни пишете и на email: office@compass98.com. Нашите устни преводачи могат да Ви придружат на срещи, в различни градове в България и чужбина,

 

Често задавани въпроси

Какво представлява устния превод?

Техниката за незабавен превод на изговорени думи или фрази от един език на друг се нарича устен превод, понякога наричан и тълкуване. Като запазва тона, контекста и значението на оригиналното съобщение, устният преводач слуша говорещия на изходния език, обработва съобщението и след това го предава правилно и гладко на целевия език. Това често се използва в ситуации, когато хора, говорещи различни езици, трябва да взаимодействат помежду си, като например бизнес срещи, конференции, правни процеси и прегледи при лекар.

В какви ситуации е необходим устният превод?

В много случаи, когато хората, които говорят различни езици, трябва да взаимодействат помежду си, често се изисква устен превод. Устен превод може да се изисква в различни контексти, като дискусии и бизнес срещи, търговски изложения и конференции. Това са само малка част от многобройните ситуации, в които е необходим устен превод. Като цяло използването на услугите на устен преводач може да помогне на хората, които говорят различни езици, да общуват по-пълноценно.

Защо да използвам услуги за устен превод?

В днешния глобализиран свят, където комуникацията е по-важна от всякога, услугите за устен превод са от решаващо значение. Те са от съществено значение както в правния, така и в медицинския контекст, където е от важно да се гарантира, че всеки участващ има справедливо и точно разбиране на процедурите и че пациентите получават правилната грижа и внимание, от което се нуждаят. Услугите за устен превод са чудесен ресурс за всеки, тъй като те могат да премахнат езиковите бариери и да насърчат успешната комуникация.