Устен превод

Устен превод

Един устен превод прави възможна връзката между страните, които общуват на различни езици.

Видове устен превод: консекутивен превод (последователен) и симултанен превод (синхронен).

Консекутивният устен превод

Устен превод известен като превод с изчакване или последователен превод, при който говорещият и превеждащият се редуват. Консекутивният превод не изисква специална техника. Преводачите могат да бъдат един или повече в зависимост от естеството на работа.

Консекутивният устен превод е подходящ при провеждане на семинари, бизнес срещи и бизнес пътувания, търговски преговори, сключване на нотариални сделки, PR мероприятия, разговори по Skype, уебинари, превод за малки групи от аудиторията и други.

Консекутивен превод
Консекутивен превод

Той е по-евтин от симултанния превод, защото може да работи един преводач или двама преводачи да се сменят през определен период от време. Не е толкова изморителен и сравнително повече преводачи могат да го изпълнят качествено. Друго предимство е, че не е свързан с техническо осигуряване и, съответно, сте много по-мобилни и гъвкави.

Симултанен устен превод

Устен превод, който тече, докато ораторът се изказва, т.е. едновременно с неговото говорене. Устният преводач работи в звукоизолирана кабина с поне още един колега. В залата ораторът се изказва пред микрофон; устният преводач чува думите му в слушалките си и пресъздава посланието почти на мига чрез своя микрофон. Всеки участник избира канал, който отговаря на езика, на който иска да слуша превода.

Симултанен устен превод
Симултанен устен превод

Симултанният устен превод е много специфичен и малък брой преводачи дръзват да го извършват. Обикновено се работи в екипи от двама преводачи и това е още едно допълнително предизвикателство пред фирмата, която предоставя този вид устен превод – сработването на двама дори отлични преводачи може да се окаже нелека работа. Необходимо е и специално оборудване, за което говорихме. Голямото предимство е, че се използва ефективно времето по време на мероприятието, както и че могат едновременно да работят преводачи от десетки езици, което е единственото решение при големи международни форуми.

В Компас – преводачески услуги предлагаме техническо оборудване за устен превод, както и презентационна техника (оборудване за симултанен превод – кабини, микрофони, озвучаване, слушалки-приемници, мултимедийни проектори, големи екрани, видео камери, плазмени монитори и др.)