Устен превод

Устни преводи

Устни преводи

Един устен превод прави възможна връзката между страните, които общуват на различни езици.

Видове устни преводи: консекутивен превод (последователен) и симултанен превод (синхронен).

Консекутивните устни преводи

Известен като превод с изчакване или последователен превод, при който говорещият и превеждащият се редуват. Консекутивният превод не изисква специална техника. Преводачите могат да бъдат един или повече в зависимост от естеството на работа.

Консекутивните устни преводи са подходящ при провеждане на семинари, бизнес срещи и бизнес пътувания, търговски преговори, сключване на нотариални сделки, PR мероприятия, разговори по Skype, уебинари, превод за малки групи от аудиторията и други.

Консекутивен превод
Консекутивен превод

Той е по-евтин от симултанния превод, защото може да работи един преводач или двама преводачи да се сменят през определен период от време. Не е толкова изморителен и сравнително повече преводачи могат да го изпълнят качествено. Друго предимство е, че не е свързан с техническо осигуряване и, съответно, сте много по-мобилни и гъвкави.

Симултанен устен превод

Превод, който тече, докато ораторът се изказва, т.е. едновременно с неговото говорене. Устният преводач работи в звукоизолирана кабина с поне още един колега. В залата ораторът се изказва пред микрофон; устният преводач чува думите му в слушалките си и пресъздава посланието почти на мига чрез своя микрофон. Всеки участник избира канал, който отговаря на езика, на който иска да слуша превода.

Симултанен превод
Симултанен устен превод

Симултанният устен превод е много специфичен и малък брой преводачи дръзват да го извършват. Обикновено се работи в екипи от двама и това е още едно допълнително предизвикателство пред фирмата, която предоставя този вид устен превод – сработването на двама дори отлични преводачи може да се окаже нелека работа. Необходимо е и специално оборудване, за което говорихме. Голямото предимство е, че се използва ефективно времето по време на мероприятието, както и че могат едновременно да работят преводачи от десетки езици, което е единственото решение при големи международни форуми.

Професионални устни преводи

В Компас – преводачески услуги предлагаме техническо оборудване за устен превод, както и презентационна техника. А именно оборудване за симултанен превод – кабини, микрофони, озвучаване, слушалки-приемници, мултимедийни проектори, големи екрани, видео камери, плазмени монитори и др.

Как общувате на чужди езици?

Може би като нашите клиенти, и Вие превeждате материалите си на всички езици на вашата целева аудитория. Научавате езика или вземете устни преводачи с Вас на бизнес срещи, на които се говорят чужди езици? Нашите клиенти знаят, че преводът на езика, който се говори в целевия Ви пазар, увеличава продажбите Ви с 25%. И ако искате да общувате и да се свържете с хората, а не просто да продавате неща на хората, имате нужда от устни преводи.

В Компас предлагаме устен превод на повече от 50 езика!

Нашите устни преводачи могат да Ви придружат на срещи, в различни градове в България и чужбина, да бъдат Вашия глас по телефон, скайп и всякакъв друг начин. Заповядайте!

Към Facebook страницата на фирмата.