Препоръки към възложителя на преводачески услуги при преговори

usten-prevod1

Предстои Ви важна среща с чуждестранен партньор.

Възлагате огромни надежди на преговорите. Може би, това ще е важда сделка, началото на ново важно за Вас сътрудничество. Важно е да бъдете разбрани, както е важно, Вие да разберете Вашия партньор.

Преводачът.

От една страна той трябва да познава езиците, които превежда, от друга, той трябва да има необходимите опит и знания, така че установяването на отношения между чуждестранните партньори да става с лекота. За да се справи професионално с общуването на представителите на различните езикови култури преводачът трябва да има допълнителни познания за културните особености на двете нации. Квалифицираният специалист, работещ в сферата на устния превод, е свързващото звено при формирането на доверие между партньорите, говорещи на различни езици, в прекия смисъл на думата. Необходимо е да се отнасяме към преговорите много внимателно, особено когато в тях участват представители на народи, чийто мироглед радикално се различава от общоприетото при нас.

Съществуват редица правила и условия

Спазването им ще помогне на преводача да изпълни своите преки професионални задължения с максимално отдаване. Какво е добре да направи възложителят, за да помогне на преводача в неговата работа (от която директно зависят резултатите на преговорите с партньорите)?

1. Да облича своите мисли в думи, използвайки ясни формулировки, за да се избегне множественото тълкуване на произнесените фрази.

2. За да може преводачът ясно да преведе текста, желателно е да се произнасят не повече от три изречения наведнъж.

3. Имайки предвид, че при някои езици построяването на изречението е обратно (например, персийският език се отличава с това, че сказуемото в изречението стои винаги отзад), желателно е да се говори без да се избързва, така че преводачът да разбере смисъла и да го интерпретира правилно.

4. Ако използвате идиоми, цитати и всевъзможни пословици и поговорки, при възможност обсъдете ги предварително с преводача, за да може да преведе правилно техния смисъл или да намери техния еквивалент на съответния език, за да се избегне неудачния превод с друг смисъл.

5. Трябва да се отчита реакцията на партньорите на тези или онези изказвания по време на самия преговорен процес. Желателно е да се реагира навреме, ако противоположната страна нещо не е разбрала.

6. Преводачът винаги има право да се обърне и към двете страни и да помоли да се повтори казаното в по-проста разговорна форма.

7. Най-добре е преводачът да бъде запознат предварително (още преди началото на преговорите) със списъка от разискваните въпроси в предстоящата беседа с партньорите. Подробното запознаване с терминологията е задължително условие за потапянето му в тематиката на предстоящия разговор.

8. Желателно е няколко дни преди преговорите (или представянето) да се предоставят на преводача писмени материали или предстоящата реч на докладчика.