Консекутивен превод

Консекутивен превод е устният превод, при който преводачът изчаква говорещия да довърши фразата си и тогава започва да превежда. Този вид устен превод се използва главно, когато всички в залата трябва да чуят превода, т.е. има един чужд език.

Консекутивен превод се предпочита при:

• Бизнес срещи и преговори

• Командировки и пътувания

• Неформални срещи и обществени прояви

Предимства на консекутивния устен превод са:

• Не само съдържанието на посланието, но и паузите, тона на гласа, интонацията се предават на слушателите

• Осигурява мобилност и гъвкавост на организаторите, особено когато събитието се организира на повече от едно място

• Участниците имат възможност да се намесват и изразяват мнението си по време на срещата или дискусията

• Консекутивният превод е достъпен ценово и сте независими от оборудване и озвучаване

Още за устен превод: симултанен превод