Симултанен превод

Симултанен превод

Симултанен превод е устният превод, при който преводачът превежда по време на изказването и обикновено се използва когато участниците трябва да чуят посланието на собствения си език, бил той японски, френски, немски или друг.

При симултанен превод преводачите работят в екип от поне двама поради високата степен на концентрация, необходима за качествен превод. Те превеждат като се редуват. Докато единият превежда, колегата му си води бележки и следи превода, за да може веднага да се намеси при необходимост.

Симултанен превод се предпочита при:

• Събития, на които работните езици са повече от два;

• Медийни изяви;

Предимства на симултанния превод:

• Позволява презентациите и срещите да се провеждат с темпото, с което биха се провели, ако работния език би бил един;

• Предава се оригиналното послание без прекъсване;

• Улеснява проследяването на идеите и мислите на говорещия.

Предлагаме техническо оборудване и  презентационна техника (оборудване за симултанен устен превод – кабини, микрофони, озвучаване, слушалки-приемници, мултимедийни проектори, големи екрани, видео камери, плазмени монитори и др.)

Още за устните преводи:

консекутивен превод

Интересно за симултанния превод