ProCredit Bank

„Компас – Преводачески услуги“ ЕООД превежда за Банката текстове с юридическа и финансово-икономическа насоченост, като винаги спазва уговорените срокове и предоставя надеждна услуга, съобразявайки се с терминологията и спецификацията на документите.

Банката е удовлетворена от качеството и бързината на изпулнение на извършените преводи.

Файлът с документа свалете тук