Особеностите на легализацията на канадски документи у нас

Тази информация може да бъде полезна за тези, които искат да представят в Република България публичен документ, издаден от институции в Канада. Каква е разликата спрямо документи, издадени примерно в САЩ, Германия или Франция? Работата е там, че Канада не е страна по Хагската конвенция от 5 октомври 1961 г., за разлика от изброените (и много други държави), и там не се поставя т.нар. Апостил. От друга страна, Република България и Канада нямат двустранен договор за правна помощ.

Какво трябва да се направи, за да бъде признат у нас един канадски публичен документ? Още докато се намирате там трябва да предприемете някои действия: „документът трябва да бъде заверен от Министерството на външните работи на издаващата държава (в случая на Канада); щемпелът на Министерството на външните работи на чуждата държава следва да бъде удостоверен/легализиран от българското дипломатическо или консулско представителство в тази държава.“ (За повече подробности вижте Легализация на документи за всички останали държави, които не са страна по Хагската конвенция и с които Република България няма сключен двустранен договор за правна помощ). Повтаряме, важно е документът да бъде заверен преди да бъде изпратен до България, защото тази заверка не може да бъде направена тук.

Когато на документа е поставен щемпелът и е заверен в българското посолство, той може да ни бъде даден, ние ще го преведем и ще извършим заверка на подписа на заклетия преводач от английски или френски език (заверката на подписа се извършва в Консулски отдел на МВнР в София). След това документът може да бъде представян пред българските институции.