Легализация на български документи за чужбина

За да бъдат валидни в чужбина български документи и да могат да послужат пред съответните институции, издадените от българските институции документи следва да бъдат допълнително оформени по определен начин, който зависи от това, дали съответната държава е страна по Хагската конвенция, дали между нея и Република България има влязъл в сила и все още действа Договор за правна помощ или тази държава не попада в нито една от първите две групи държави.

[sep]

Превод и легализация на общински документ – какво трябва да знаете

Превод и легализация на диплома – какво е нужно да знаем

Легализация на чуждестранни документи за България

Хагска конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове

Списък на държавите, с които България има подписани двустранни договори за правна помощ

За всички останали държави (които не са страна по Хагската конвенция и с които Република България няма сключен двустранен договор за правна помощ)