Локализация

Локализация

Локализацията е процес, при който се създават версии на даден продукт на различни езици и адаптирането му към съответната култура и други особености на пазара. Целта е текстът да звучи така, все едно е създаден в съответната държава.

Локализацията е изключително полезна при навлизането на нови пазари.

При този процес продуктът/софтуерът не само се превежда писмено, но се съобразява с културните, религиозните и др. изисквания на пазара и се адаптира според тях. Възможно е определени текстове от писмения превод да се изключат, а други да се добавят в зависимост от клиентите.

В агенция за преводи Компас имаме дългогодишен опит в локализацията на софтуер, презентации и документи.

За повече информация относно локализация на уеб страници, свържете се с нашата фирма за устни и писмени преводи. Благодарим Ви!

Локализация
Локализация