Превод и легализация на общински документ

municipalityЗа да бъде легализиран общински документ, например удостоверение за раждане или свидетелство за брак: трябва да бъде издаден дубликат в съответната община. При издаването му, трябва изрично да укажете, че той ще се превежда за чужбина, като на него трябва да се постави правоъгълен печат, удостоверяващ истинността на подписите и печатите в документа, също така, трябва да бъдат изписани трите имена на длъжностното лице, издало документа. Внимание: трябва да изисквате документи от стария образец, т.е. издаден само на български език. Новите образци двуезични документи не се признават нито в чужбина, нито от българското МВнР, където се легализират (поне на този етап).

След издаването на дубликат на документа, Вие го носите при нас в нашия офис, ние ще го преведем и легализираме (поставяне на Апостил и заверка на подписа на заклетия преводач). За страни, с които България има сключен договор за правна помощ се прави само заверка на подписа на преводача.

Легализацията на такъв тип документ може да стане за срок от един до пет работни дни, като това време не включва времето за превод.


Четете още:

Повече за устните преводи

Превод и легализация на диплома – какво е нужно да знаем

Легализация на свидетелство за съдимост

Какво трябва да знаете, когато легализирате фирмени удостоверения за чужбина