Устни преводи

Един устен превод прави възможна връзката между страните, които общуват на различни езици.

Видове устен превод: консекутивен превод (последователен) и симултанен превод (синхронен).

Консекутивният устен превод

Устен превод известен като превод с изчакване или последователен превод, при който говорещият и превеждащият се редуват. Консекутивният превод не изисква специална техника. Преводачите могат да бъдат един или повече в зависимост от естеството на работа.

Симултанен устен превод

Устен превод, който тече, докато ораторът се изказва, т.е. едновременно с неговото говорене. Устният преводач работи в звукоизолирана кабина с поне още един колега. В залата ораторът се изказва пред микрофон; устният преводач чува думите му в слушалките си и пресъздава посланието почти на мига чрез своя микрофон. Всеки участник избира канал, който отговаря на езика, на който иска да слуша превода.

Повече за устен превод.

Устен превод
Устен превод