Устни преводи

Работата на устния преводач е да направи възможна връзката между страните, които общуват на различни езици. Колкото повече са работните езици и колкото по-сложна е подготовката за устни преводи, толкова по-вярно е горното правило

Легализация на документ

Легализация на документ се прави, за да се удостовери верността на даден превод на официален документ или да се признае документ, издаден от българска страна в чужбина и обратно. Легализация на документ се извършва на база сключен с Министерство на Прочети повече

Локализация

Локализацията е процес, при който се създават версии на даден продукт на различни езици и адаптирането му към съответната култура и други особености на пазара. Целта е текстът да звучи така, все едно е създаден в съответната държава. Локализацията е Прочети повече