Преводи — писмени и устни, легализация, локализация

Устни преводи

Писмен превод, легализациялокализация и устен превод —  това са услугите, които предлагаме.

Качествените писмени преводи на документи, легализацията и устните преводи, както и локализацията на уебсайтове, са от изключително голямо значение за ефективна комуникация и последващ успех на всяка организация в днешния динамичен и изпълнен с предизвикателства свят.

Качествените устни и писмени преводи са не просто буквално заменяне на дума с дума на чужд език. Това е процес, който представлява вярно предаване от страна на преводача на оригиналното значение на устния или писмения превод в подходящ за аудиторията стил.

В Компас – преводачески услуги това е само изходна точка.

В нашата агенция за преводи разбираме нуждите на клиентите и сме фокусирани изцяло върху удовлетворяването на техните изисквания в областта на писмените преводи, легализацията на документи, устните преводи и локализацията на техните сайтове или софтуер.

Ако изберете нашата агенция за преводи, можете да сте спокойни, че нуждите ви в света на преводите, били те:

  • писмени преводи на фирмена документация (като договори, тръжна документация, анализи, финансови отчети, спецификации, инструкции) и легализацията им, когато имате нужда от такава

  • писмен превод на документи на частни лица (като актове, свидетелства, карти, договори) и легализацията им, когато се изисква такава

  • устни преводи по време на семинари, конференции, обучения, работни групи, срещи, по скайп или подобни

  • писмен превод по време на придружаване в страната и/или чужбина

  • писмени преводи на огромни проекти, които изискват работа на голям брой преводачи едновременно от различни краища на страната или света

и всякакви други преводи, които могат да ви се наложат, нуждите ви ще бъдат посрещнати и ще се съобразим изключително точно с конкретните ви, специфични и уникални за вашия проект изисквания.

Ние превеждаме света на нашите клиенти от 1998 година. Това ни прави надежден партньор, на когото можете да доверите съдбата на вашите деца и/или на вашия бизнес. Ние еднакво добре извършваме преводите, които ни възлагате — независимо дали са лични или корпоративни.

Доверете ни се, за да можем да ви свършим работа — при преводите е като при лекарите или адвокатите — важно е да се доверите.

Заповядайте при нас!