Super Nova Media

Без съмнение можем да твърдим, че услугата, която предлагат се характеризира с високо качество и навременно изпълнение. Екипът е добре квалифициран и подхожда индивидуално и отговорно към нашите конкретни изисквания.
Компас са наш благонадежден и коректен партньор, който препоръчваме на всички, които се нуждаят от подобна услуга.

Файлът с документа свалете тук