TBI Credit

По време на работта ни с Компас, освен отличното качество на преводите, приятно впечатление прави младият, но добре обучен екип, който с висока доза професионализъм и приятелска отзивчивост обработва всяка една поръчка. Компатентните кадри на Компас проявяват гъвкавост да се съобразяват с нашите изисквания, както и готовност да отговорят на всички наши въпроси, касаещи превода и легализацията на документи – те изпълняват задълженията си стриктно и работят ефективно.

Файлът с документа свалете тук