Легализация

Легализация на документи

Легализация се прави, за да се удостовери верността на даден превод на официален документ или да се признае документ, издаден от българска страна в чужбина и обратно.

Компас – преводачески услуги има сключен договор с Министерството на външните работи на Република България от 1998 г., с който е оторизиран да извършва заверени преводи (на бланка на Компас и подпис на заклет преводач) и легализация (на бланка на Компас, подпис на заклет преводач и печати от Консулския отдел на Министерството на външните работи на Република България и съответните учреждения) на документи във всички ведомства.

Това се прави, за да се удостовери верността на даден превод на официален документ или да се признае документ, издаден от българска страна в чужбина и обратно.

Докато за Вас тази процедура за легализация може да се окаже изключително времеемка и ангажираща, ние имаме многогодишен успешен опит в легализерането на документи.

Информацията за легализирането на документи по-долу е споделена от сайта на МВнР.

ИЗИСКВАНЕ ЗА АПОСТИЛ за легализация на документи

Всички издадени от властите в чуждата държава, страна по Хагската конвенция, следва да бъдат оформени с апостил, поставен от нейното Министерство на външните работи.

Превод на български език

Документите, оформени с апостил, трябва да бъдат преведени на български език по един от двата посочени по-долу начини:

1/ от консулски или дипломатически служител в държавата по произход на документа;

2/ от оторизирана от Министерството на външните работи на Република България Агенция за преводи.

Заверка на превода

Преводът на документа трябва да бъде заверен от сектор „Легализации и заверки” в Дирекция „Административно обслужване на български и чужди граждани (АОБЧГ) на Министерството на външните работи на Република България.

Същият режим се прилага и спрямо българските документи, предназначени да произведат действие на територията на някоя от посочените държави – страни по конвенцията.

СТРАНИ, С КОИТО БЪЛГАРИЯ ИМА СКЛЮЧЕНИ ДВУСТРАННИ ДОГОВОРИ ЗА ПРАВНА ПОМОЩ

За държавите, с които Република България има подписани двустранни договори за правна помощ, в които са залегнали текстове за освобождаване на документите от легализация с апостил, издадените от чуждата държава документи следва да носят  щемпел на оторизираното в договора ведомство. Така издаденият документ се признава от българските институции и се нуждае единствено от превод на български език и заверка на превода.

ЗА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ДЪРЖАВИ

В случай че документите не притежават или не могат да бъдат снабдени с апостил, за да произведат действие на територията на България, те трябва да бъдат удостоверени (легализирани) съгласно общоприетата практика:

  • изисква се документът да бъде заверен от Министерството на външните работи на издаващата държава
  • щемпелът на Министерството на външните работи на чуждата  държава следва да бъде удостоверен/легализиран от българското дипломатическо или консулско представителство в тази държава.

Легализация, когато в издаващата държава няма българско посолство/консулство:

Щемпелът на Министерството на външните работи на издаващата държава следва да бъде удостоверен/легализиран от посолството на тази държава в столицата на трета държава, което е акредитирано и за България. След това, подписът и заверките на консулската служба на това посолство трябва да бъдат заверени и от консулската служба на българското посолство в тази държава.


Повече полезна информация за легализацията на документи можете да намерите на страниците по-долу:

Български документи за чужбина

Чуждестранни документи за България

Хагска конвенция от 1961 г.

Списък на държавите, с които България има подписани двустранни договори за правна помощ

За всички останали държави (които не са страна по Хагската конвенция и с които Република България няма сключен двустранен договор за правна помощ)

Свидетелство за съдимост

Общински документ – какво трябва да знаете

Диплома – какво е нужно да знаем

Фирмени удостоверения за чужбина